Powrót

Stałe szkolenia pracowników PLK odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Pracownicy siedzący w ławkach. Na froncie komisja egzaminacyjna, fot. Martyn Janduła

W maju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały egzaminy okresowe dla kadry odpowiedzialnej za szkolenie i sprawdzanie przygotowania pracowników działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Prawie dwustu instruktorów i kontrolerów z branży eksploatacji, drogowej i automatyki przeszło egzaminy. Planowane działania pracownicze to doskonalenie i sprawdzanie wiedzy osób, które bezpośrednio szkolą lub nadzorują wykonywanie obowiązków m.in. dyżurnych ruchu, automatyków kolejowych, nastawniczych i toromistrzów – czyli osób, które codziennie odpowiadają za bezpieczny przejazd kilku tysięcy pociągów.

Bezpieczeństwo jest priorytetem w działaniach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Konsekwentne utrzymywanie i podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego pracowników przekłada się na odpowiedzialne i właściwe decyzje osób, które przygotowują przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych. To dbałość o bezpieczne podróże i sprawny transport. Zależy nam, aby każdy pracownik miał wiedzę i odpowiednie przygotowanie do spokojnego, rzeczowego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków – mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zadaniem instruktorów jest szkolenie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Rolą kontrolerów jest nadzorowanie właściwej pracy personelu. Wiedza – odpowiednia do stanowiska i zakresu obowiązków – jej utrwalanie i sprawdzanie pozwala właściwie przygotować i wspierać osoby odpowiedzialne za bezpieczny ruch pociągów. Dobre przygotowanie do codziennych obowiązków, to dla pracowników komfort pracy na ważnych stanowiskach dla obsługi ruchu na sieci kolejowej.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239