Powrót

Stacja Zgorzelec wygodniejsza dla podróżnych.

Modernizacja linii E 30 na odcinkach Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Bielawa Dolna projekt ISPA nr FS 2002/PL/16/P/PT/016-06 obejmuje również inwestycję na stacji Zgorzelec. Efektem kończących się prac są nowe perony, wygodne zejścia i podjazdy przed budynkiem dworca, bezpieczne przejście przez tory. Dla podróżnych istotne są również estetyczne wiaty i dobre oświetlenie terenu. Poza obiektami obsługi podróżnych zgorzeleckie zadanie obejmuje m.in. budowę toru z odwodnieniem, 11 rozjazdów, przebudowę dwóch przejazdów i 6 obiektów inżynieryjnych (w tym wiaduktu o konstrukcji stalowej, 3 przepustów i kładki dla pieszych.). Zmienia się także standard urządzeń sterowania ruchem kolejowym.             Wygląd stacji Zgorzelec po modernizacji wpisuje się w stylistykę innych stacji i przystanków na trasie z Legnicy do granicy. Szaro- czerwona nawierzchnia peronów, niebieska kolorystyka małej architektury oraz wyraźnie tablice informacyjne to najbardziej charakterystyczne elementy wizerunku linii E 30. Obecnie na stacji kończy się plantowaniu skarp i montaż ogrodzenia. Na przejazdach kolejowo drogowych instalowane są nowe sygnalizatory. W Zgorzelcu, poza modernizowana stacją, czynny jest przystanek osobowy Zgorzelec Miasto. Zmodernizowano w 2007r. obiekt ułatwia podróż osobom dojeżdżającym do pracy i szkół.