Powrót

Stacja Tunel zmodernizowana

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały inwestycję obejmującą przebudowę układu torowego w stacji Tunel i poprawę obsługi podróżnych. Nowy układ torów pozwoli na szybszy i płynniejszy przejazd pociągów przez stację. Wymieniono około 6 km torów, sieć trakcyjną i zamontowano 16 rozjazdów. Kolejarze dysponują też nowoczesnymi urządzaniami sterowania ruchem kolejowym.

Na stacji zbudowano nowy peron wyspowy wyposażony w wiaty, nowe oświetlenie, system oznakowania i monitoring. Modernizacja podniosła też poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo drogowym. 

Koszt inwestycji, wykonanej przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. to ponad 42 mln zł.

Zakończyła się również rewitalizacja linii kolejowej Warszawa – Kraków, na odcinku Kozłów – Tunel. Na trasie wymieniono łącznie około 8 km torów i sieci trakcyjnej, przebudowano dwa wiadukty, przepust oraz przejazd kolejowo-drogowy. 

Prace objęły także renowację dwóch tuneli w stacji Tunel oraz przebudowę peronu w Miechowie. 

W 2013 r. łączny koszt prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na odcinku Kozłów – Kraków, na ważnej linii łączącej stolicę z aglomeracją małopolską, wyniósł prawie 70 mln zł.

Dorota Szalacha
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel.12/393-54-00, 
e-mail: dorota.szalacha@plk-sa.pl

Pliki do pobrania