Powrót

Stacja Gdańsk Główny bardziej komfortowa i funkcjonalna

Od 22 listopada do końca grudnia zaplanowano zamkniecie tunelu (miasto – perony- dworzec autobusowy) pod placem przydworcowym - na odcinku od wyjścia na ul. Podwale Grodzkie (przystanki autobusowe ZTM) do wyjścia na peron SKM nr 4. Przejście zapewnione będzie górą, przez plac dworcowy. Dojście na perony dalekobieżne umożliwi również tunel w budynku dworca.

Konieczność zamknięcia części tunelu uzasadniona jest szerokim zakresem prac i wymogami bezpieczeństwa. Już trwają przygotowania do rozpoczęcia robót. Wykonawca rozbierze części płyt stropowych i ścian. Będzie przebudowa pomieszczenia kas SKM Trójmiasto i budowa dodatkowych pomieszczeń technicznych. Odnowione obiekty zyskają lepsze warunki oraz poprawi się funkcjonalność i estetyka tunelu.


Podróże z wygodniejszych peronów

Na stacji Gdańsk Główny wykonawca zdemontował już część peronu nr 2. Rozebrano także przyległy tor i sieć trakcyjną. W grudniu zdemontowany zostanie drugi tor i zacznie się modernizacja całego peronu. Wcześniej zdjęto zabytkową wiatę, która przejdzie renowację. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadbają, aby zostały zachowane jej historyczne walory - nadal będzie charakterystycznym elementem gdańskiej stacji.

Prace na stacji prowadzone są z uwzględnieniem i zachowaniem obsługi podróżnych. Zasadnicze etapy robót odbywają się nocą. Podstawowe prace na peronie nr 2 potrwają do czerwca przyszłego roku.

Przebudowane dwa perony dalekobieżne, będą wyższe, lepiej oświetlone oraz pokryte antypoślizgową nawierzchnią. Zamontowane zostaną nowe ławki, tablice informacyjne i zegary. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. W dwóch przebudowanych przejściach podziemnych zostaną zamontowane 4 windy i schody ruchome na perony. Jednym z istotnych efektów modernizacji będzie likwidacja barier architektonicznych i „otwarcie” stacji dla wszystkich podróżujących.

Prace realizowane są w ramach projektu POIiŚ 5.1-19.2 "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny”. Wartość dofinansowania unijnego wynosi 85%.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji zaplanowano na styczeń 2020 roku.


PLK dla pasażerów zmienia standard obsługi na stacjach

Prace na stacji Gdańsk Główny to jedno z działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach poprawy komfortu obsługi podróżnych, korzystających z kolei. Podobny zakres prac zaplanowano na stacjach i przystankach modernizowanych w Polsce linii kolejowych. Już zmieniła się m.in. stacja Jelenia Góra, rozpoczną się prace na stacji Kielce i Rzeszów. Lepszy komfort obsługi pasażerom zapewnia nowe przystanki w Krakowie, Wrocławiu i Jeleniej Górze.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239