Powrót

Spotkanie Prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych z Dyrektorem Kolei Słowackich

W dniu 15 grudnia br, w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa PKP PLK S.A., Pana Zbigniewa Szafrańskiego z Dyrektorem Generalnym Železnic Slovenskej Republiky, Panem Vladimirem L'uptakiem. Spotkanie miało na celu zacieśnienie oraz wyznaczenie kierunków współpracy  PKP PLK S.A. z ŽSR w oparciu o obowiązującą od 2008 r. Umowę o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Podczas spotkania wymieniono m.in. informacje na temat kwestii związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji. Uzgodniono również, że z uwagi na nałożony na obu zarządców infrastruktury kolejowej obowiązek zapewnienia wszystkim przewoźnikom równego dostępu do informacji, zasadne jest zorganizowanie spotkania obu zarządców infrastruktury z polskimi i słowackimi przewoźnikami, prowadzącymi lub zainteresowanymi prowadzeniem przewozów przez granicę między Polską i Słowacją. Wspomniana konferencja graniczna taka miałaby się odbyć na przełomie I i II kwartału 2012r.