Powrót

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami władz regionów i samorządów: Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

W dniu 2 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, ul. Chłopickiego 50 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia dokumentu Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce. Konsultacje poprzedzone będą konferencją prasową, która rozpocznie się o godz. 10.00 w Instytucie Kolejnictwa, uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W spotkaniu konsultacyjnym o godz. 11.00 udział wezmą zaproszeni wojewodowie, marszałkowie, prezydenci miast wojewódzkich, przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa i przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na spotkaniu zaprezentowany zostanie dokument „Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce” oraz przedstawione będą trendy w rozwoju kolei dużych prędkości na świecie. W drugiej części spotkania omówiony zostanie przebieg prac nad studium wykonalności linii Y Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław, przebieg prac nad modernizacją linii E65 Południe (CMK) do parametrów linii dużej prędkości oraz możliwości włączenia linii dużych prędkości w Polsce do europejskiej sieci TEN-T.

 

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości oraz Projekt 7.1-42 Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E65 Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa faza II starają się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

www.pois.gov.pl

   

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +4822 473 2442