Powrót

Śniadanie prasowe

W ramach promocji inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie, już po raz trzeci organizował "śniadanie prasowe", mające na celu informowanie stołecznych mediów o postępach prac modernizacyjnych na obszarze działania Oddziału PLK w Warszawie. 4 marca br. tematem spotkania było przedstawienie planów przebudowy stacji Warszawa Gdańska wraz z budową tunelu łączącego stację metra A 17 z peronami stacji oraz modernizacja linii kolejowej na odcinku Józefinów – st. Warszawa Gdańska wraz z budową nowych przystanków PKP w rejonie „Fort Wola” (ul. Połczyńska) i „Wola Park” (ul. Górczewska). Poza licznie przybyłymi przedstawicielami mediów warszawskich w spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele firmy VEPRO – wykonawcy projektu przebudowy stacji Warszawa Gdańska. Ze strony kierownictwa oddziału w spotkaniu uczestniczyli Pan dyr. Jerzy Janeczek, Ryszard Moryc – kierownik kontraktu.