Powrót

SKRJ - System Konstrukcji Rozkładu Jazdy PLK wyróżniony w Brukseli

Podczas europejskich targów cyfryzacji, które odbyły się 25 kwietnia w Brukseli, przedstawiciele sektora kolejowego prezentowali wdrożone lub wdrażane projekty. PLK zaprezentowały Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – CSDIP, System Konstrukcji Rozkładu Jazdy – SKRJ oraz System Informacji dla Linii Kolejowych – SILK. Zorganizowane przez Wspólnotę Kolei Europejskich targi zgromadziły przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Stałych Przedstawicielstw przy UE, a także zarządców infrastruktury, przewoźników i organizacji kolejowych. To oni, z 19 zaprezentowanych projektów cyfryzacyjnych, wybrali 5 najciekawszych, wśród których znalazł się projekt PLK - System Konstrukcji Rozkładu Jazdy. SKRJ, doceniony za innowacyjne rozwiązania, zajął w konkursie II miejsce. Został on lepiej oceniony niż produkty z Wielkiej Brytanii i Węgier oraz niż system RailNetEurope (RNE).

- Spotkanie w Brukseli było doskonałą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy nt. rozwoju cyfryzacji na europejskich kolejach. Dla PLK była to również możliwość zaprezentowania na arenie międzynarodowej innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez Spółkę. Wysoka ocena SKRJ przez merytorycznych i ważnych partnerów pokazuje, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są wśród tych zarządców kolei, którzy wykorzystują najnowsze rozwiązania – mówi Andrzej Pawłowski wiceprezes PLK. 

Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w czerwcu br., na kolejnym Infrastrukturalnym Spotkaniu Wysokiego Szczebla w Wielkiej Brytanii. 


Informacje o projekcie

System Konstrukcji Rozkładu Jazdy to autorski system Polskich Linii Kolejowych zbudowany według potrzeb oraz doświadczeń przewoźników i zarządcy infrastruktury. Wdrożony do eksploatacji w 2010 r. projekt, wspomaga pracę przy konstrukcji rozkładów jazdy poprzez kompleksową obsługę wniosków od licencjonowanych przewoźników kolejowych. Umożliwia on opracowanie tras pociągów w skali całej sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. 

Jest on również udostępniany licencjonowanym przewoźnikom jako narzędzie wspomagające prace związane z obsługą zamówień. Aplikacja ta ściśle współpracuje z Internetowym Systemem Zamawiania Trasy Pociągu – ISZTP.  Wszystkie wnioski do rozkładu składane są elektroniczne. Jedno źródło informacji i elektroniczna forma współpracy eliminują błędy przekazu pomiędzy zarządcą, przewoźnikiem i pasażerem. Dzięki nowemu narzędziu PLK czas oczekiwania na przydział trasy dla przewoźników towarowych skrócił się średnio z kilkudziesięciu godzin do ok. 50 minut.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239