Powrót

SKRJ - elektroniczna konstrukcja rozkładu jazdy

Realizacja rozkładu jazdy 2013/14 przebiega zgodnie z harmonogramem. Na pierwszej konferencji, dotyczącej przyszłego rozkładu w Warszawie od 22 do 25 kwietnia przedstawiciele zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przewoźników oraz urzędów marszałkowskich budowali szkielet przyszłego rozkładu jazdy 2013/14. Na kilkudziesięciu stanowiskach komputerowych grafika zastępowała używane przed laty arkusze papieru i ołówki.
Przyszły rozkład po raz pierwszy powstaje całkowicie w oparciu o elektroniczny system konstrukcji rozkładu jazdy -SKRJ. Wszystkie wnioski do rozkładu składane są już elektroniczne m.in. przez Internet. Jedno źródło informacji i elektroniczna forma współpracy eliminują błędy przekazu pomiędzy: zarządcą, przewoźnikiem i pasażerem. 
Bazę rozkładu stanowią m.in. informacje o parametrach tysięcy kilometrów linii i obiektów przygotowane przez biura techniczne i zakłady linii kolejowych. Grafice komputerowej odpowiadają rzeczywiste wartości techniczne infrastruktury w terenie. Konstruktorzy mają również wiedzę o uruchamianym taborze.
SKRJ to autorski system Polskich Linii Kolejowych zbudowany według potrzeb i doświadczeń przewoźników i zarządcy infrastruktury. System powstawał modułowo od 2009 r. Wprowadzany był etapami. Takie rozwiązanie pozwoliło na stopniowe eliminowanie tradycyjnych dokumentów i systematyczne wdrażanie pracowników do pracy z programem komputerowym i sprawnej wymiany informacji. 
SKRJ nadal jest unowocześniany. Wprowadzane będą kolejne moduły, a efektem ich wdrożenia będzie jeszcze lepsza obsługa podróżnych i nadawców ładunków. 

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. (22) 473-30-00
e-mail: m.siemieniec@plk-sa.pl