Powrót

Skawina - Sucha Beskidzka - będą wygodniejsze podróże

PLK podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz na zaprojektowanie robót dla budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała. Zadanie zrealizuje spółka zależna PLK - Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. 


Nowy przystanek Radziszów Centrum oraz 9 stacji z lepszą obsługą podróżnych

Dzięki inwestycji PLK, łatwiejszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Radziszów Centrum. Podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach mobilnych zyskają lepszą obsługę na stacjach: w Radziszowie, Leńczach, Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona, Stroniach, Stryszowie i na przystankach: Rzozów, Wola Radziszowska, Podolany, Przytkowice. 

Perony będą przebudowane i wyposażone w nowe wiaty i ławki. Poprawi się oznakowanie i oświetlenie. W Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona kładka dla pieszych zapewni wygodniejsze i bezpieczniejsze dojście oraz łatwiejszy dostęp do pociągów. 


Krótsze podróże

Prace inwestycyjne na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka umożliwią kilkuminutowe skrócenie czasu przejazdu na trasie Kraków – Zakopane. Nowe urządzenia sterowania ruchem usprawnią przejazd pociągów i zwiększą bezpieczeństwo. Wykonawca wymieni ponad 35 km torów. Przebudowanych będzie blisko 100 obiektów inżynieryjnych. Prace obejmą 6 mostów m.in. w Skawinie, Przytkowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyremontowane będą 2 wiadukty w Woli Radziszowskiej i Stryszowie. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa kilkunastu przejazdów kolejowo-drogowych. 

W ramach zadania na linii nr 97 zaprojektowana zostanie również łącznica kolejowa w Kalwarii Zebrzydowskiej, między liniami: Skawina – Żywiec i Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała, która po realizacji ułatwiłaby ruch pociągów.

Zakończenie prac na linii nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz zaprojektowanie budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona, planowane jest w 2020 r.

Inwestycja na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka (linia nr 97), realizowana jest ze środków budżetowych w ramach większego projektu o nazwie „ Prace na liniach do Zakopanego nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” o wartości 950 mln netto zł. 


W 2 h 15 min z Krakowa do Zakopanego 

Po zakończeniu inwestycji zaplanowanych w Krajowym Programie Kolejowym na Zakopiance do 2023 r., czas przejazdu w relacji Kraków – Zakopane skróci się o ok. 1 h i 20 min, tj. z 3 h 30 min do ok. 2 h i 15 minut. 

Już o około pół godziny będzie krótsza podróż na koniec 2017 r. dzięki obecnie realizowanym inwestycjom za 250 mln zł, tj. budowie łącznicy w Suchej Beskidzkiej za ponad 36 mln zł netto oraz łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki za 210 mln zł netto.

 

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dorota.szalacha@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153