Powrót

Silna konkurencja w postępowaniu na modernizację odcinka Siedlce - Terespol

Oferty na realizację tego zadania złożyło dwanaście konsorcjów: Oferta nr 1 :
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA" S.A.,
 • PiasecznoDRAGADOS S.A., Hiszpania
 • Vias y Construcciones S.A,
 • HiszpaniaElectren S.A., Hiszpania
na kwotę  427 390 878,05 PLN netto, 525 690 780,00 PLN brutto Oferta nr 2:
 • OHL ŽS a.s., Brno
na kwotę 489 522 081,01 PLN netto, 602 112 159,64 PLN brutto Oferta nr 3:
 • TORPOL Sp.z o.o., Poznań
 • „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR" Sp. z o.o., Zawiercie
na kwotę 643 135 134,47 PLN netto, 791 056 215,40 PLN brutto Oferta nr 4:
 • Budimex S.A., Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o., Warszawa
na kwotę 544 997 798,00 PLN netto, 670 347 291,54 PLN brutto Oferta nr 5:
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
 • Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Warszawa,
 • Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o., Kraków
 • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. Kraków
na kwotę 506 771 700,00 PLN netto, 623 329 191,00 PLN brutto Oferta nr 6:
 • STRABAG Sp. z o.o., Pruszków
 • VIAMONT DSP a.s., Republika Czeska
 • LEONHARD WEISS GmbH&Co. KG, Niemcy,
 • (LEONHARD WEISS GmbH&Co. KG,Wrocław)
 • TRAKCE a.s., Republika Czeska
 • THALES POLSKA Sp. z o.o. Poznań
na kwotę 509 724 751,42 PLN netto, 626 961 444,25 PLN brutto Oferta nr 7:
 • FCC CONSTRUCCIÓN S.A., Hiszpania
na kwotę 318 000 000,00 PLN netto, 391 140 000,00 PLN brutto Oferta nr 8:
 • PORR (Polska) S.A., Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Kraków
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa "BUDUS" S.A.
na kwotę 523 828 523,00 PLN netto,  644 309 083,29 PLN brutto Oferta nr 9:
 • FEROCO S.A., Poznań
 • „Energopol – Południe" S.A., Sosnowiec
na kwotę 500 901 536,49 PLN netto,  616 108 889,88 PLN brutto Oferta nr 10:
 • Mostostal Warszawa S.A.,
 • ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Hiszpania
 • TOR-KAR-SSON Sp. z o.o., Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR" Sp. z o.o., Mysłowice
na kwotę 566 700 000,00 PLN netto,  697 041 000,00 PLN brutto Oferta nr 11:
 • PKP Energetyka S.A., Warszawa
 • Trakcja-Tiltra S.A., Warszawa
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Spółka z o.o. w Gdańsku
na kwotę 487 843 000,00 PLN netto,  600 046 890,00 PLN brutto Oferta nr 12:
 • Mostostal Białystok Sp. z o.o., Białystok
 • Construcciones Y Promociones Coprosa S.A., Hiszpania
 • Bia-Stal Sp. z o.o., Białystok
na kwotę 446 969 178,02 PLN netto,  549 772 088,96 PLN brutto Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w zakresie: — nawierzchni torowej, podtorza i odwodnienia, — likwidacji zbędnej infrastruktury kolejowej, — połączenia zmodernizowanej infrastruktury kolejowej z niepodlegającą likwidacji, — peronów, przejść pod torami oraz kładki dla pieszych, — obiektów inżynieryjnych, — przejazdów w poziomie szyn oraz budowy dróg objazdowych i wiaduktów, — sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych, — systemu sterowania ruchem kolejowym wraz z Lokalnym Centrum Sterowania na stacji Łuków, — sieci telekomunikacyjnej, — systemów DSAT i UOZ oraz urządzeń zmniejszających hałas, — budynków, — systemu zasilania nietrakcyjnego. Okres realizacji zamówienia wynosi 35 miesięcy od dnia podpisania umowy. Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury technicznej linii do parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC, tj. prędkości pociągów w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym 120 km/h, skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. Ponadto zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem, poprawa warunków ekologicznych oraz zmniejszenie oddziaływania linii kolejowej na środowisko naturalne, a także dostosowanie infrastruktury kolejowej dla korzystania osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Zadanie, będące przedmiotem zamówienia realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce –Terespol, etap II" (POIiŚ 7.1 – 9.1) Projekt  ubiega się o finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych.  

Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tel: 22 47 33 640

e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl