Powrót

Się chwalimy! PKP PLK S.A. z nagrodą główną CUPT

Zwyciężyliśmy, zajęliśmy pierwsze miejsce, byliśmy najlepsi!!! Do konkursu zgłoszono 17 stron internetowych. Za najlepszą uznano prowadzony przez Nas serwis www.plk-inwestycje.pl. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio portale www.wroclawNOWYglowny.pl oraz www.most.torun.pl Konkurs został zorganizowany z myślą o tym, by uhonorować beneficjentów, którzy podjęli trud założenia i utrzymywania strony internetowej poświęconej projektowi. CUPT oceniał kompletność i aktualność zamieszczonych na stronie informacji, kwestie związane z wizualizacją POIiŚ, proporcjami znaków, opisami realizowanych projektów z uwzględnieniem roli i wkładu finansowego Unii Europejskiej. Nie mniej istotne były dla CUPT walory użytkowe oraz estetyka stron. Zgłaszanym przez PKP PLK S.A. do konkursu projektem graficznym była strona internetowa www.plk-inwestycje.pl poświęcona modernizacjom linii kolejowych współfinansowanych ze środków UE. Głównym i centralnym elementem nowoczesnego serwisu jest interaktywna mapa obrazująca graficznie wszystkie projekty związane z modernizacją linii kolejowych w Polsce. Multimedialna mapa pokazuje geograficzne, również  w podziale na województwa, usytuowanie blisko 80 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, prowadzonych obecnie na trasach kolejowych całego kraju. Klikając na mapie na poszczególne odcinki – projekty, mamy możliwość uzyskania szczegółowych informacji o poszczególnych inwestycjach m.in.: możemy dowiedzieć się jaki jest zakres realizacji oraz cele projektu, czas jego trwania i koszt, a także pozyskać informacje, jakie korzyści dla społeczeństwa przyniesie dana modernizacja. Dodatkowo informacje zobrazowane rozbudowaną galerią zdjęć. Przejrzysta szata graficzna oraz intuicyjna nawigacja pozwala łatwo i szybko poruszać się po stronie i znaleźć niezbędne dane, m.in. o poszczególnych programach i funduszach europejskich, przejrzeć galerie zdjęć, a także zajrzeć do słownika pojęć, które rozwiewają wiele kolejowych łamigłówek słownych. Gratulujemy wszystkim współtwórcom! Oraz wszystkim z Naszej Spółki, którzy włożyli ogrom pracy, zaangażowania i cierpliwości, aby serwis istniał w obecnym kształcie, a w szczególności: Wydziałowi Geoinformacji z Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, Wydziałowi ds. Informacji i Promocji z Centrum Realizacji Inwestycji i Wydziałowi ds. Internetu i Komunikacji Wewnętrznej z Biura Informacji i Promocji.