Powrót

Seminarium "Warunki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce”.

Seminarium poświęcone zostało przedstawieniu kompleksowej i wiarygodnej informacji dla inwestorów zagranicznych chcących podjąć się realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w naszym kraju.
Na konferencji poruszono następujące zagadnienia:
  •  Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
  • Realizacja kontraktów
  • Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zasady i etapy  
  • Bariery Realizacji Inwestycji kolejowych w Polsce
  • Uwarunkowania środowiskowe wpływające na realizację przedsięwzięć