Powrót

Seminarium „Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa”

W seminarium udział wzięli Przedstawiciele Centrali Spółki PKP PLK S.A., środowiska naukowego Politechniki Krakowskiej i Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. Omawiane podczas wystąpień zagadnienia dotyczyły: nowych konstrukcji nawierzchni układanych na przejazdach kolejowych-dopuszczenie do obrotu i stosowania, ochrona budowli i ludzi przed drganiami kolejowymi oraz nowoczesne systemy nawierzchni szynowych. Firma TINES zaprezentowała rozwiązanie nawierzchni prefabrykowanej o zintegrowanej konstrukcji kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L, które zostało zastosowane po raz pierwszy w Polsce na przejeździe kolejowym w Krakowie w ciągu ul. Łokietka. Charakteryzuje się ono trwałością konstrukcji, umożliwia redukcję wibracji i poziomu hałasu. Przejazd kolejowy w ciągu ul. Łokietka ma duże znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta. Z uwagi na stan podtorza, a także duże obciążenie ruchem samochodowym i koniecznością częstej wymiany podtorza - podjęto decyzję o jego generalnym remoncie z zastosowaniem konstrukcji nawierzchni Edilon LC-L z mocowaniem szyny w systemie ERS, czyli szyny w otulinie. Na zakończenie seminarium zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć eksploatowany przejazd, gdzie zastosowano nowy typ bezpodsypkowej nawierzchni kolejowo-drogowej. Dorota Szalacha
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie