Powrót

SEMINARIUM

Seminarium to ma na celu zainteresowanie instytucji unijnych, organów państwowych i samorządowych problematyką transportu kolejowego w warunkach przygotowania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej zgodnie z Acquis Schengen. Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Agencji Unijnej ds. Zarządzania Operacyjną Współpracą na Zewnętrznych Granicach, FRONTEX, UIC, CER, DG ‘Sprawiedliwość, Wolność, Bezpieczeństwo”, Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD), EIM, DG  TREN oraz m.in. koleje słowackie, słoweńskie, węgierskie, rumuńskie, bułgarskie, chorwackie, czeskie, ukraińskie, białoruskie, litewskie, łotewskie, estońskie i rosyjskie, polskich eurodeputowanych, przedstawicieli Komisji Infrastruktury w Sejmie a także przedstawicieli Straży Granicznej i Służby Celnej RP oraz wszystkich spółek z Grupy PKP.

Honorowy patronat nad seminarium objął Minister Transportu RP Pan Jerzy Polaczek.

Mamy nadzieję, że tematyka tego seminarium pozwoli poszerzyć znajomość spraw ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w świetle wymogów stawianych kolejom przez Konwencję Wykonawczą Schengen i pomoże im przygotować się do pracy w warunkach obowiązywania tej Konwencji w Polsce, po rozszerzeniu strefy Schengen, co ma nastąpić już niebawem.Za udział w seminarium nie przewidujemy żadnych opłat. Uczestnicy seminarium ponoszą jedynie koszty dojazdu do Lublina i noclegów. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów przez organizatorów w miejscu obrad.

Kontakt: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Współpracy Międzynarodowej
03-734 Warszawa
ul. Targowa 74
tel.  (+48 22) 47 32 780; 47 33 782
fax: (+48 22) 47 32 734
e-mail:  iwm@pkp.com.pl