Powrót

Rusza rozbudowa obszaru Lokalnego Centrum Sterowania ruchem kolejowym w Gdyni


29 kwietnia 2010r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdynia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
 1. LOT A - modernizacja układów torowych wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia
  i infrastrukturą przytorową na stacjach: Sopot, Gdynia Orłowo, Gdynia Główna, Gdynia Chylonia.
 2. LOT B -  modernizacja torów wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia i infrastrukturą przytorową na następujących szlakach: Gdańsk Oliwa – Sopot (1,4 km), Sopot – Gdynia Orłowo (2,7 km), Gdynia Orłowo – Gdynia Główna (3,7 km), Gdynia Główna – Gdynia Chylonia (2,4km) oraz modernizacja infrastruktury przytorowej na szlaku Gdańsk Oliwa
  – Sopot (150 m).
Realizacja prac na szlakach i stacjach obejmie:
 • modernizację nawierzchni przejazdu kat. A w Gdyni Chyloni
 • ułożenie kabla światłowodowego
 • całkowitą wymianę sieci trakcyjnej
 • zamontowanie urządzenia do elektrycznego ogrzewania rozjazdów
 • budowę urządzeń ochrony akustycznej (ekrany).
Przeprowadzona będzie również modernizacja peronów na stacjach Sopot, Gdynia Orłowo, Gdynia Główna, Gdynia Chylonia wraz z ich wyposażeniem (wiaty, zejścia, mała architektura, informacja dla podróżnych) oraz obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty kolejowe, przepusty, mury oporowe, przejścia podziemne dla pieszych). Modernizowane odcinki LCS Gdynia będą wyposażone w urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowane zostaną budynki nastawni na stacjach Sopot i Gdynia Orłowo. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2010r. Modernizacja Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Gdyni to kolejny etap przebudowy ponad 350 kilometrowej linii kolejowej E-65 łączącej Warszawę z Gdańskiem. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2012. Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”


Informacje dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl
tel. +48 58 721 92 07

www.pois.gov.pl