Powrót

Rusza promocja budowy łącznicy do lotniska Okęcie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu działań informacyjnych i promujących. Artykuły w prasie, współpraca z mediami, konferencje prasowe, seminaria, materiały na stronie internetowej, telewizyjne i radiowe spoty informacyjne powinny być skierowane do ogółu społeczeństwa, partnerów społecznych i gospodarczych, mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.   Działania informacyjne i promujące mają na celu:

• zapewnienie kompleksowej, rzetelnej i stałej informacji o projekcie, roli Unii Europejskiej w jego finansowaniu, a co za tym idzie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce;

• budowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), jego dostępności, roli oraz korzyści, jakie oferuje;

• utrwalenie przekonania, że wykorzystane środki Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) przyczyniają się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a tym samym rozwoju gospodarczego kraju i Unii Europejskiej,

• budowanie pozytywnego wizerunku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako firmy efektywnie wykorzystującej wsparcie finansowe UE;

• informowanie o korzyściach dla społeczeństwa wynikających z realizacji projektu;

• informowanie o planowanej organizacji robót, prowadzeniu ruchu pociągów podczas robót, o utrudnieniach dla pasażerów, wynikających z prowadzonych robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych).

  Termin wykonania przedmiotu umowy - od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2011 r.    

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 336 40,

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko