Powrót

Rusza budowa wiaduktów w okolicach Tczewa

28 kwietnia 2010r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na budowę wiaduktu drogowego w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Tczew w miejscowości Cieplewo. Kontrakt o wartości ponad 3,9 mln euro brutto zrealizuje firma Polimex – Mostostal S.A. Zadanie polegać będzie na likwidacji przejazdu kolejowego i wybudowaniu wiaduktu drogowego oraz usunięciu pozostałych elementów infrastruktury kolejowej. Na całym obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Tczew powstanie aż sześć wiaduktów w tym: dwa kolejowe i cztery drogowe. Budowa obiektu będzie trwać 10 miesięcy, a ogólna wartość zamówienia 3 958 044,17 EUR brutto jest współfinansowana z Funduszu Spójności.   Obecnie między Zajączkowem Tczewskim i Pruszczem Gdańskim trwają intensywne prace modernizacyjne polegające na zdjęciu ponad metrowej warstwy zanieczyszczonej podsypki, wykonaniu prac stabilizujących grunt pod torami, ułożeniu mat i wykładzin antywibracyjnych, wykonaniu odwodnień, a następnie wysypaniu nowego tłucznia, ułożeniu torów i wykonaniu nowej sieci trakcyjnej, które zakończą się do 15 czerwca br. Ponadto trwa budowa przejść podziemnych dla pieszych w miejscowościach: Cieplewo, Różyny, Pszczółki i Lisewo.   

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
+48 22 47 32 147

Zadanie jest realizowane w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001-04B „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II”