Powrót

Ruch pociągów nie zmniejsza się, a inwestycje przyśpieszają – komunikat Grupy PKP

Krajowy Program Kolejowy to największy w historii polskiej kolei program inwestycyjny. W jego skład wchodzi 220 projektów wartych blisko 70 mld zł. Program zakłada modernizację m.in. 9 tys. km torów. Ogromne przedsięwzięcie ma m.in. skrócić czas przejazdu pomiędzy miejscowościami oraz zapewnić lepszy dostęp do kolei i umożliwić komfortowe podróże. Aktualnie wykonanie programu przekroczyło 60%, a wartość zakończonych i realizowanych prac wynosi ponad 40 mld zł.

Jeszcze niedawno zastanawiano się, czy damy radę zrealizować cały Krajowy Program Kolejowy. Dzisiaj widzimy, że moglibyśmy zrealizować nawet więcej zadań. Dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – potwierdza Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Poprzez realizowane na bieżąco inwestycje kolej staje się jeszcze bardziej dostępna dla pasażerów i przyjazna dla środowiska. Dzięki wzorowej współpracy spółek Grupy PKP prace mogą być prowadzone bez wstrzymywania ruchu na większości odcinków. Tym samym wzrasta liczba przewiezionych osób i towarów, a Grupa PKP notuje pozytywne wskaźniki finansowe - dodaje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Inwestycje infrastrukturalne to nie tylko modernizacja linii kolejowych, ale także zmiany na dworcach. Naprzeciw oczekiwaniom pasażerów wychodzi PKP S.A. W ramach Programu Inwestycji Dworcowych do 2023 r. zbudowanych i zmodernizowanych zostanie łącznie około 200 dworców za łączną kwotę 1,4 mld zł. Część z nich powstanie w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych.

Pod koniec 2018 roku spółka podpisała umowę na realizację kolejnych 20 tego typu obiektów, m.in. w Chałupach, Kraśniku czy Czarnej Tarnowskiej. IDS-y to dworce modułowe, zastępują duże, niefunkcjonalne budynki, które nie odpowiadają współczesnym oczekiwaniom podróżnych. Obiekty dostosowywane są do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Posiadają również ekologiczne rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne czy odzysk wody deszczowej – zaznacza Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Warto przypomnieć, że ogromne przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane są przy utrzymaniu rozkładu jazdy pociągów pasażerskich i zapewnieniu sprawnego przewozu towarów. Pomimo prac na torach ruch pociągów odbywa się płynnie. Dzieje się tak m.in. dzięki korektom wprowadzanym w rocznym rozkładzie jazdy. Pierwsza korekta weszła w życie w niedzielę 10 marca i obowiązuje do 8 czerwca.

Konstrukcja rozkładu jazdy prowadzona jest przy ścisłej współpracy przewoźników oraz z wykorzystaniem danych dotyczących realizacji inwestycji. Są już efekty prac, np. pociągi pojadą z Wrocławia do Milicza i Krotoszyna po nowych torach. Pasażerowie mogą korzystać z coraz większej liczby nowych, dostępnych dla wszystkich podróżnych, peronów – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prowadzone prace infrastrukturalne nie wpływają negatywnie na liczbę pasażerów podróżujących pociągami PKP Intercity. Tylko w 2018 roku PKP Intercity przewiozło ponad 46 mln pasażerów, co stanowi wzrost o około 8% w stosunku do 2017 roku. Trend wzrostowy widoczny jest także w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku, kiedy na podróż pociągami spółki zdecydowało się już blisko 6,8 mln pasażerów, tym samym zapewniając wzrost o ok. 4% do analogicznego okresu 2018 roku. Prognozy wskazują, że PKP Intercity powinno utrzymać dynamikę przewozu ze wzrostem nie mniejszym niż 4% w skali roku.

Modernizacja infrastruktury kolejowej, po której prowadzony jest ruch pociągów, to duże wyzwanie dla przewoźnika, jakim jest PKP Intercity. Konstrukcja zastępczego rozkładu jazdy stanowi przykład wspólnego rozwiązania, najkorzystniejszego dla pasażerów w obliczu trwających prac. Modernizacja szlaków w połączeniu z naszymi inwestycjami taborowymi stanowi niepowtarzalną szansę zapewnienia pasażerom oferty na najwyższym poziomie – zaznacza Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Modernizacja linii kolejowych nie spowodowała także problemów w działalności przewozowej PKP CARGO. Z powodu objazdów remontowanych odcinków torów wydłużyły się co prawda trasy przejazdów niektórych pociągów, ale nie wpłynęło to negatywnie na czas dostarczania klientom ładunków. Dzięki współpracy z PKP PLK udało się bowiem skonstruować dobry rozkład jazdy dla pociągów towarowych.

Ta sytuacja wymaga od nas odpowiedniego zarządzania zasobami, modyfikowania ofert dla klientów. I z tymi wyzwaniami radzimy sobie bardzo dobrze, gdyż w trudnych warunkach poprawiliśmy efektywność naszej działalności i wyniki finansowe. Proces inwestycyjny na kolei jest dla nas, tak jak dla wszystkich przewoźników, wyzwaniem, ale i szansą na większe przewozy kruszyw i innych materiałów budowlanych – mówi Witold Bawor, członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. operacyjnych.