Powrót

Ruch kolejowy w Opolskiem bez zmian

W połowie lutego zarządca infrastruktury zaprezentował plany optymalizacji sieci kolejowej, w których zaproponowano czasowe wyłączenie z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 tys. km na terenie całego kraju. "W całym kraju częściowo zweryfikowaliśmy pierwotne plany optymalizacji sieci. Miały na to wpływ zgłoszenia do rocznego rozkładu jazdy i deklaracje zwiększenia przewozów kolejowych. W przypadku opolskiego nie otrzymaliśmy sygnałów dających podstawy do zmiany naszej pierwotnej decyzji – mówi Robert Kuczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.". Plany czasowego zawieszania ruchu na wybranych liniach poddano dyskusji z udziałem przewoźników, samorządów oraz środowisk gospodarczych. W trakcie rozmów PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały szereg deklaracji natury gospodarczej, zgłoszenia do rocznego rozkładu jazdy oraz nowe obietnice inwestycji samorządowych, których rezultatem ma być zwiększenie ruchu kolejowego. W rezultacie tych zapowiedzi ograniczono pierwotne plany i zdecydowano o utrzymaniu ruchu na 49 odcinkach w całym kraju. Na Opolszczyźnie czasowo zostaną wyłączone odcinki Nowy Świętów – Głuchołazy (6 km) oraz Strzelce Opolskie – Kluczbork, na których nie prowadzony był ruch pasażerski, natomiast towarowy prowadzony był śladowo - kilka pociągów miesięcznie jedynie na odcinku w rejonie Głuchołaz. Optymalizacja sieci ma przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i w ten sposób pozwoli wygenerować dodatkowe nakłady na utrzymanie linii intensywnie eksploatowanych przez przewoźników. Dzięki temu przychody z udostępniania torów będzie można w pełni wykorzystać na utrzymanie funkcjonujących linii w jak najlepszym stanie technicznym. Obecnie 90% ruchu kolejowego w Polsce odbywa się po około 12 tysiącach km linii kolejowych z ponad 19 tysięcy km zarządzanych przez PLK. 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
robert.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02