Powrót

Rozwiązanie umowy z "Konsorcjum Warszawa"

Powodem decyzji był brak rzetelności i terminowości wykonania prac wynikających z podpisanej umowy oraz groźba zablokowania tunelu przed jego oddaniem do eksploatacji. Krzysztof Łańcucki
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.