Powrót

Rozpoczęty kolejny etap modernizacji linii Czempiń – Poznań

Aktualnie prowadzone są prace na dwóch szlakach: Czempiń – Mosina oraz Luboń – Poznań. W październiku wznowiony został ruch pociągów na zmodernizowanym torze szlaku Czempiń – Mosina i prace rozpoczęły się na sąsiednim. W listopadzie również na szlaku Luboń – Poznań zakończono prace na jednym torze, na który wróciły pociągi i wykonawca przystąpił do robót demontażowych na równoległym. Prace na tych torach potrwają około 4 miesięcy.

W ramach modernizacji wybudowanych będzie 72 km nowych torów i 65 km sieci trakcyjnej.
- Ogromne znacznie ma przebudowa stacji w Czempiniu, Mosinie, Puszczykówku oraz Luboniu, a także przystanków w Iłowcu, Drużynie Poznańskiej, Puszczykowie i Poznaniu Dębiec. Wszystkie perony zostaną dostosowane do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, opiekunów z dziećmi, a także podróżnych z większym bagażem. Wybudowane zostaną bowiem specjalne pochylnie lub windy na platformy. – mówi Edward Luciński z Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Perony będą wygodniejsze dla pasażerów, gdyż będą wyższe, lepiej oświetlone i wyposażone w nowe ławki.

Dodatkowo, w ramach projektu na odcinku Poznań - Rawicz odbudowane i wybudowane zostaną obiekty inżynieryjne: 7 mostów, 8 przejść dla pieszych pod torami, a także 14 przepustów. Przebudowanych zostanie również 17 przejazdów, w miejscu 12 zlikwidowanych wybudowane zostaną wiadukty kolejowe oraz wiadukt drogowy – informuje Luciński . 

Inwestycja przyczyni się także do poprawy stanu środowiska naturalnego. Oddziaływanie ruchu kolejowego na otoczenie ograniczą ekrany akustyczne, a także urządzenia oczyszczające wody opadowe pochodzące z torów. W ustalonych na podstawie obserwacji miejscach będą przejścia dla zwierząt.

Prace rozpoczęły się w kwietniu br, a zakończenie planowane jest w końcu 2015 r. 

Koszt projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań” to 940,16 milionów złotych, z czego 667,16 milionów złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

 

Informacje dla mediów
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel. 600084749
e-mail: zbigniew.wolny@plk-sa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.