Powrót

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 356, pomiędzy Poznaniem Wschodnim a Wągrowcem

  Zasadnicze roboty, które spowodują całkowite zamknięcie linii na tym odcinku, potrwają około 6 miesięcy. W grudniu 2011 r., po wykonaniu najistotniejszych prac, linia ponownie zostanie otwarta dla ruchu pociągów. W kolejnych miesiącach zostaną zrealizowane prace, które nie będą wymagały zamknięcia torów. Cała inwestycja zakończy się w 2013 r., łącznie z rocznym nadzorem gwarancyjnym. W czasie zamknięcia linii będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy pociągów z Poznania do Wągrowca przez Rogoźno. Informacji w tym zakresie udziela Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Modernizacja linii nr 356 realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013. Wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową wynosi około 153 mln zł. Prace finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Kolejowego i środków własnych Polskich Linii Kolejowych S.A.   Zakres prac obejmuje:

• modernizację nawierzchni torowej na długości 50,284 km;

• naprawę obiektów inżynieryjnych;

• przebudowę istniejących i budowę nowych peronów z dojściami przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych;

• modernizację przejazdów kolejowo-drogowych;

• budowę nowych przystanków osobowych Czerwonak Osiedle i Murowana Goślina Zielone Wzgórza;

• budowę komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, nastawianych z lokalnego centrum sterowania (LCS) w Wągrowcu;

• budowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych;

• przebudowę oświetlenia stacji i przystanków osobowych.

  Główne efekty modernizacji:

• skrócenie czasu podróży o około 34 min.;

• poprawa bezpieczeństwa (nowoczesne systemy sygnalizacji oraz kontroli jazdy pociągów, likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych);

• zwiększenie przepustowości linii kolejowej;

• poprawa dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych;

• zwiększenie komfortu podróżowania.

  Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.      

Zbigniew Wolny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Poznaniu

tel.: 600-084-749

e-mail: z.wolny@plk-sa.pl