Powrót

Rokietnica, kolejna dostępniejsza stacja na linii Poznań – Szczecin

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. korzystnie zmienia się dostępność do kolei na trasie Poznań – Szczecin. Do pociągów wygodnie wsiadamy w 13 miejscowościach, m.in. w Poznaniu (Wola), Kiekrzu, Pamiątkowie, Choszcznie, Kolinie i Szczecinie (Zdunowo). Od 29 sierpnia podróżni łatwiej wsiadają do pociągów również z nowego peronu przy budynku dworca w Rokietnicy. Oczekiwany komfort - podobnie jak na udostępnionym wcześniej sąsiednim peronie - zapewniają wiaty, ławki, jasne oświetlenie i czytelne oznakowanie. Na antypoślizgowej nawierzchni przygotowano ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych. Jeszcze w tym roku zamontowane będą elektroniczne wyświetlacze z informacjami o przyjazdach i odjazdach. Dogodne dojście do nowych peronów umożliwia nowe przejście podziemne. Dla podróżnych o ograniczonych możliwościach ruchowych przygotowano pochylnie.

Jesienią dostępne będą kolejne nowe perony m.in. w Szamotułach, Wronkach i Pęckowie. Na modernizowanej linii Poznań – Szczecin podróżni zyskują 63 nowe perony na 32 stacjach i przystankach.

Przy utrzymanym ruchu pociągów na ok. 190 km trasie etapowo wymieniane są tory, sieć trakcyjna i montowane nowoczesne urządzenia sterowania. Nowe tory są m.in. na odcinku Poznań Główny – Rokietnica, Dobiegniew – Bierzwnik i Reptowo – Szczecin Dąbie. Dla sprawnych i bezpiecznych przejazdów przebudowywane są przejazdy kolejowo-drogowe oraz mosty m.in. nad Wartą, Notecią i wiadukty w Stargardzie.

Płynny ruch pociągów i realizację inwestycji zapewnia tymczasowy objazd kolejowy, w okolicy Krzyża Wielkopolskiego. Tzw. bajpas na nasypie wzdłuż modernizowanej linii Poznań – Szczecin umożliwia sprawne przejazdy bez komunikacji zastępczej w trakcie przebudowy wiaduktu kolejowego nad linią Tczew – Kostrzyn nad Odrą.

Konkurencyjne podróże pociągiem między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim

Dzięki inwestycji, po uzyskaniu wymaganych certyfikatów, najszybsze pociągi pokonają trasę Poznań – Szczecin poniżej 2 godz., nawet o 50 min. krócej niż przed rozpoczęciem prac. Zmodernizowana trasa umożliwi przejazdy z prędkością 160 km/h większej liczby składów oraz zapewni lepsze warunki przewozu towarów na ważnym europejskim korytarzu transportowym m.in. na odcinku z Dolnego Śląska do Pomorza Zachodniego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” za ok. 4,1 mld zł z wykorzystaniem środków instrumentu Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w wysokości ok. 1,8 mld zł. Jedna z największych inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego planowana jest do końca 2022 r., natomiast zakończenie prac na wielkopolskim odcinku (Poznań Główny – Wronki) przewidywane jest w grudniu br. Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495