Powrót

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Tczew” dla części obejmującej montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejeździe w km 416,239 (szlak Terespol-Laskowice Po

3 lutego 2012r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej
nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek  Bydgoszcz Główna – Tczew" dla części obejmującej montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejeździe w km 416,239 (szlak Terespol-Laskowice Pomorskie). Zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek  Bydgoszcz Główna – Tczew" zostało podzielone na trzy części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: 1)  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla części obejmującej  zakres robót na odcinku od Smętowa do Tczewa (teren Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni); 2)  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla części obejmującej  zakres robót na szlaku Laskowice Pomorskie-Warlubie i stacji Warlubie (teren Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy; 3)   zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla części obejmującej montaż urządzeń SSP na przejeździe w km 416,239. Niniejsza część zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla części obejmującej zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe zlokalizowanym na szlaku Terespol-Laskowice Pomorskie, która w szczególności dotyczy montażu urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) dla przejazdu kat. C, montażu czterech sygnalizatorów drogowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących branży - telekomunikacji i energetyki. Oferty zostaną otworzone w Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Oddział w Gdańsku, w dniu 15.03.2012r. Termin realizacji zamówienia: do dnia 25.05.2012 r. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejeździe kolejowym z jednoczesnym podniesieniem kategorii przejazdu kolejowego z kategorii D na C oraz likwidacja wprowadzonego ograniczenia prędkości w torach 20 km/h i przywrócenie prędkości rozkładowej 120 km/h.  

Ewa Symonowicz-Ginter

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl