Powrót

Rewitalizacja linii kolejowej Gliwice – Sosnowiec Jęzor – otwarcie ofert

Inwestycja przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających m.in. na przebudowie nawierzchni kolejowej, wymianie rozjazdów w stacji Zabrze i Gliwice, rewitalizacji obiektów inżynieryjnych, m.in. peronu wyspowego w stacji Zabrze. W ramach prac zostanie również kompleksowo przebudowana sieć trakcyjna w stacji Zabrze oraz na szlaku Chorzów Batory – Ruda Chebzie. Ponadto zaplanowano prace w branżach automatyki kolejowej, telekomunikacji i elektroenergetyki. Rewitalizacja pozwoli na przywrócenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej oraz prędkości rozkładowej 100/120 km/h.             
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na sfinansowanie rewitalizacji 109 868 274,00 PLN brutto. Oferty na realizację tego zadania złożyło pięciu wykonawców:

1.Oferta złożona przez: 
  • EIFFAGE Polska Koleje Sp. z o.o., Warszawa
 oferowana cena:  95 668 150,02 PLN brutto,

2.Oferta złożona przez: 
Konsorcjum
  • Przedsiębiorstwo „UNITOR B” Sp. z o.o., Tychy
  • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Rajbud Sp. z o.o., Tczew
oferowana cena:  89 664 540,00 PLN brutto, 

3.Oferta złożona przez: 
Konsorcjum
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o., Kielce
2. LEONHARD WEISS GmbH & CO.KG, (Niemcy)
    w ramach 
    LEONHARD WEISS GmbH & CO.KG 
    (Spółka  Komandytowa) Oddział w Polsce, Wrocław
oferowana cena:   107 087 316,72 PLN  brutto,

4.Oferta złożona przez: 
Konsorcjum
  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie
  • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury    Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Kraków
  • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane ARMEX Sp. o.o., Sosnowiec
 oferowana cena:  105 099 028,13 PLN brutto, 

5.Oferta złożona przez:
Konsorcjum:
  • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw  Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.; Wrocław 
  • Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane “TOR” Sp. z o.o., Mysłowice
oferowana cena: 98 311 028,72 PLN brutto,
                      
Wszyscy wykonawcy zadeklarowali zakończenie zadania do 30 listopada 2013 r. oraz okres gwarancji 36 miesięcy. 
Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków budżetowych. Dodatkowe informacje: 
Jacek Karniewski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji - Oddział Południowy 
tel.+32 719 54 13 
e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl


Rzecznik prasowy:
Maciej Dutkiewicz 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrum Realizacji Inwestycji 
tel. +48 22 47 321 47 
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl 

Pliki do pobrania