Powrót

Remont w dniach od 1 czerwca do 1 lipca 2006 r. toru nr 1 szlaku Wołomin -Tłuszcz

W czasie całodobowego zamknięcia (od 1 czerwca – 1 lipca br.) zostaną wykonane w torze nr.1 prace dotyczące:

  • wymiany 26 km. szyn, w tym 1074 spawów termicznych toru bezstykowego,
  • wymienionych 15.600 szt. podkładów na strunobetonowe,
  • oczyszczonych i uzupełnionych ok. 54 tys. ton tłucznia,
  • wykonany system odwodnienia toru,
  • wzmocniony tor w 8-miu lokalizacjach skrzyżowania drogi publicznej z torami, bez zmiany kategorii przejazdu,
  • usunięcia trzech ograniczeń prędkości do 30 km/godz., jakie aktualnie obowiązują na tym odcinku,

Ruch pociągów będzie się odbywał po jednym torze w obu kierunkach zgodnie z uzgodnionym przez przewoźników nowym rozkładem jazdy na czas trwania remontu. Informacje o godzinach przyjazdu, odjazdu można znaleźć na stronach internetowych przewoźników, w ruchu aglomeracyjnym w Warszawskim Węźle Kolejowym na stronie Kolei Mazowieckich www.koleje.mazowieckie.com.pl ,zaś w ruchu międzyregionalnym na stronie Spółki Przewozy Regionalne www.pr.pkp.pl Przewoźnicy wspólnie z Oddziałem Regionalnym PKP PLK w Warszawie w trosce o podróżnych przygotują poza komunikatami na tablicach informacyjnych na stacjach i przystankach ulotki, które będą wydawane w kasach przy zakupie biletu, kolportowane przez załogi pociągowe i pracowników kolei na stacjach i przystankach. Przeprowadzony w tym terminie remont pozwoli na podniesienie prędkości z 50 km/godz. do 100÷120 km/godz, a tym samym skrócenie czasu przejazdu o 10÷12 minut.