Powrót

Relacja z konferencji "Możliwości inwestycji i rozwoju w Polsce nowych linii dużych prędkości".

Uczestnicy konferencji zapoznali się z wizją operatorów sieci kolejowych dotyczącą ich funkcjonowania i z nowymi możliwościami stwarzanymi przez nowo zliberalizowany rynek oraz poszerzyli wiedzę na temat planów inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które bezpośrednio wpłyną na działalność ich własnych przedsiębiorstw.
Konferencja zaprezentowała wiodących operatorów kolejowych, zgromadziła wszystkich decydentów polskich sieci kolejowych oraz projektów dotyczących nowej sieci dużych prędkości. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych, Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej Mobilności i Transportu), CER (Wspólnota Kolei Europejskich), EIM (Europejskie Stowarzyszenie Zarządców Infrastruktury), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przewoźników kolejowych państwowych i prywatnych.
Konferencje otworzył prezes Zarządu PLK Zbigniew Szafrański, a następnie po prezentacji podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury prof. Juliusza Engelharta, Marek Pawlik – wiceprezes Zarządu PLK przedstawił wizję inwestycyjną firmy – tworzenie sieci kolejowej na światowym poziomie. Ponadto w imieniu PLK swoje prezentacje przedstawili Joanna Włodkowska – wicedyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji na temat ERTMTS oraz Jan Raczyński – dyrektor Biura Linii dużych Prędkości na temat programu budowy linii dużych prędkości w Polsce.
Przedstawione przez uczestników prezentacje podejmowały wiele tematów związanych z kierunkiem rozwoju transportu kolejowego w Polsce, natomiast można stwierdzić, że cała konferencja odbyła się pod hasłem liberalizacji transportu kolejowego w Polsce dla pełnej harmonizacji z europejskim transportem kolejowym.
Podsumowaniem konferencji mogą stać się dwie maksymy wypowiedziane przez uczestników podczas dyskusji:

  • Istnieje potrzeba równej konkurencji między poszczególnymi gałęziami transportu bazującej na internalizacji kosztów zewnętrznych – Franc Jost - K
  • Istotna jest mobilizacja wykonawców (adresatów) polityki Unii Europejskiej przy wykorzystaniu istniejących narzędzi, a w dalszej perspektywie prace nad tworzeniem zmian europejskiej polityki transportowej - Jacques Dirand – CER.