Powrót

Realizacja projektów inwestycyjnych w Małopolsce i wynikające stąd zmiany w organizacji ruchu pociągów

W dniu 24.05.2011 r., w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona zmianom w organizacji ruchu pociągów w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, dotyczących przebudowy stacji Kraków Główny, modernizacji linii: Kraków Bieżanów – Wieliczka, Kraków -Tarnów i Tarnów – Leluchów. Konferencja została zorganizowana ze wspólnej inicjatywy PKP Polskie Linie Kolejowe Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Krakowie i Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie. Miała ona na celu poinformowanie opinii publicznej o zakresach robót inwestycyjnych na realizowanych projektach i utrudnieniach komunikacyjnych, których mogą się spodziewać podróżni w najbliższym czasie w Małopolsce. Konferencja była jednocześnie okazją do zwrócenia uwagi na pozytywy tych utrudnień, koniecznych dzisiaj, by w perspektywie podróżować szybciej, sprawniej, bezpieczniej i w efekcie bardziej komfortowo. W konferencji udział wzięli przedstawiciele: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Przewozów Regionalnych Sp z o.o., PKP Intercity S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Mediów.  

Dorota Szalacha

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Krakowie

tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

 

 

„Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Tarnów – Stróże”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.Projekt POIiŚ nr 7.1-30 na odcinku Podłęże – Tarnów.Przebudowa Stacji Kraków Główny i modernizacja linii kolejowej do Wieliczki.