Powrót

Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe za rok 2011 dostępny on-line

W minionym roku wartość księgowa majątku spółki wzrosła o 14,9 % do wartości 26, 9 mld zł, co było rezultatem szeregu zakończonych inwestycji. Przychody z działalności gospodarczej osiągnęły kwotę 4 509,8 mln zł, a zatrudnienie spadło o 180 osób do 39 642 pracowników. Oznacza to wzrost  efektywności pracy o 9,7 tys. zł do wartości 103,7 tys. zł na jednego zatrudnionego.  

W 2011 roku na sieci kolejowej pojawiło się aż 18 nowych przewoźników, a ich łączna liczba wzrosła do 65, w tym: 48 towarowych, 13 pasażerskich i 4 posiadających obydwie licencje. Przewoźnicy zrealizowali ponad 2 503 tys. przejazdów wykonując pracę eksploatacyjną wynoszącą 225,55 mln pociągokilometrów, o 1,95% wyższą niż rok wcześniej.  

PKP Polskie linie Kolejowe S.A. zawarły w tym czasie 147 umów na modernizację linii kolejowych o wartości ponad 6,6 mld zł, a zrealizowane inwestycje wyniosły ponad 3,8 mld zł. Sfinansowano je ze wszystkich dostępnych dla spółki źródeł, głównie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 oraz ze środków własnych.

Więcej informacji dostępnych na http://www.plk-sa.pl/czytelnia/raport-roczny/.

 

informacje dla mediów:

Robert Kuczyński
dyrektor projektu
ds. media relations
tel. + 48 22 473 30 02
r.kuczynski@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.