Powrót

Rail Baltica: tunel w Kobyłce zapewnia bezpieczeństwo i usprawnia ruch

Skrzyżowanie bezkolizyjne w Kobyłce, widać pociąg, jezdnię i ścieżkę rowerową w tunelu pod torami, fot. A.Lewandowski, P.Mieszkowski

Kolejna inwestycja PLK S.A. w Kobyłce zwiększyła poziom bezpieczeństwa na torach i usprawniła komunikację. Mieszkańcy korzystają już z nowego tunelu pod torami linii Warszawa – Białystok. Dostępna jest jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę, chodnik i ścieżka rowerowa. Dzięki budowie tunelu, pod torami został poprowadzony nowy odcinek ul. Orszagha o długości 800 m. Nowe skrzyżowanie i ulica zapewniają wygodniejszy i szybszy przejazd między dzielnicami. Wzrośnie też bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ponieważ kierowcy nie będą musieli czekać przy zamkniętych rogatkach dotychczasowego przejazdu w al. Jana Pawła II.

Kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Kobyłce pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców. Tunel i przebudowane sąsiednie ulice usprawniają ruch w mieście. Zwiększa się także bezpieczeństwo podróżowania koleją. W ostatnich latach, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków z instrumentu CEF „Łącząc Europę”, na mazowieckim odcinku linii Rail Baltica powstało dwanaście wygodnych i bezpiecznych bezkolizyjnych skrzyżowań – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Budowa nowoczesnej linii Rail Baltica zmienia obraz kolei we wschodniej części województwa mazowieckiego. Przybyło bezpiecznych, bezkolizyjnych skrzyżowań, na czym zyskują pasażerowie pociągów i kierowcy samochodów. Tunele, wiadukty oraz przejścia podziemne to ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców miejscowości położonych przy linii kolejowej – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach prac w Kobyłce przebudowany został także układ ulic Warszawskiej i Granicznej. Po obu stronach linii kolejowej, nad ul. Orszagha, powstały dwa wiadukty drogowe oraz dojazdy. Dzięki temu mieszkańcy zyskali dodatkowe możliwości wygodnej komunikacji w mieście.

Dwanaście obiektów zwiększa bezpieczeństwo

Tunel pod torami to drugie z bezkolizyjnych skrzyżowań, jakie PLK S.A. udostępniły w tym roku w Kobyłce. Od lipca mieszkańcy korzystają już z nowego wiaduktu nad linią kolejową, który powstał w pobliżu przystanku Kobyłka-Ossów. Bezpieczną komunikację zapewnia jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy. Dzięki inwestycji przebudowano też odcinki ulic Jasińskiego i Poniatowskiego.

W latach 2019-2023 na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a granicą województwa mazowieckiego PLK S.A. wybudowały łącznie 12 bezkolizyjnych przepraw przez tory. W ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” powstało 7 wiaduktów drogowych, 2 tunele pod torami i 3 przejścia podziemne dla pieszych i rowerzystów. Łączna wartość tych inwestycji to 347,6 mln zł netto.

Budowa skrzyżowań dwupoziomowych współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051