Powrót

Rada Nadzorcza powołała trzech Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 19 czerwca br. podjęła decyzję o powołaniu:

1. z dniem 2 lipca 2012 r. p. Aleksandra Wołowca na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. inwestycji w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
2. p. Józefy Majerczak na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury oraz p. Andrzeja Pawłowskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na kolejną kadencję.
Mandaty obecnie sprawujących funkcje Członków Zarządu p. J. Majerczak i p. A. Pawłowskiego wygasają z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.