Powrót

Przypominamy i edukujemy – szlaban na ryzyko nie tylko w październiku!

Zdjęcie do informacji prasowej - dzieci na peronie

„Październik miesiącem edukacji” to integralna część kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. W 2017 roku specjalnie przeszkoleni koordynatorzy PLK wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei w myśl zasady: „uczymy bawiąc”, przeprowadzili 580 prelekcji z udziałem 27 347 dzieci i młodzieży. To oznacza 26 100 minut, czyli 18 dni nieprzerwanej nauki o bezpieczeństwie.

1 października wystartowała kolejna edycja akcji „Październik miesiącem edukacji”. Podczas spotkań dzieci uczą się podstawowych zasad przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych, poznają znaki, nabywają wiedzę czego nie wolno robić na terenie kolejowym. Koordynatorzy urozmaicają spotkania filmami edukacyjnymi, grami, zabawami i konkursami tak, aby jak najlepiej dopasować materiały do danej grupy wiekowej.

Żółte naklejki przypominają dzieciom o bezpieczeństwie

Od bieżącego roku koordynatorzy kampanii, w ramach prowadzonych prelekcji, informują uczniów również o umieszczonych na przejazdach żółtych naklejkach, które mogą uratować życie. W czerwcu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały nimi ok. 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych w całej Polsce. Na każdej, umieszczonej na słupku rogatki lub wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja, są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112, numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym i po połączeniu z numerem 112, kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia - specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Kolejarze wstrzymując ruch pociągów na linii, zwiększają szansę na uniknięcie tragedii.

Edukacja także dorosłych

Od października realizowany będzie również kolejny cykl szkoleń dla instruktorów nauki jazdy. Celem jest lepsze przygotowanie przyszłych kierowców do bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych. Podczas warsztatów omawiane są filmy prezentujące zdarzenia na przejazdach, ciekawostki, przykłady niewłaściwych oraz pożądanych zachowań kierowców. Instruktorzy dostają „pigułkę” wiedzy, którą mogą wykorzystać podczas swoich zajęć z kursantami. Ważnym aspektem jest również możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami warsztatów.

Dotychczas w specjalistycznych seminariach organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udział wzięło kilkuset specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, w tym przedstawiciele lokalnych ośrodków szkolenia kierowców, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Wojewódzkich Komend Policji oraz Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach prowadzonej od 2005 roku kampanii oprócz działań edukacyjnych realizowanych przez cały rok, organizowane są symulacje wypadków, warsztaty dla instruktorów szkół jazdy, konkursy, happeningi, patrole Straży Ochrony Kolei w terenie oraz kampanie informacyjne w mediach, na plakatach i ulotkach.

Więcej o akcji: www.bezpieczny-przejazd.pl

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel.22 473 30 02