Powrót

Przetarg nieograniczony na prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 1 Zawiercie - Katowice

Modernizacja jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Linia kolejowa nr 1 Zawiercie - Katowice i zostanie sfinansowana ze środków budżetowych.Linia kolejowa Nr 1 Warszawa – Katowice jest linią dwutorową, zelektryfikowaną o znaczeniu państwowym i stanowi część składową ciągu przewozowego E-65 Gdynia - Warszawa - CMK - Katowice - Zebrzydowice – granica RP, transeuropejskiej sieci transportu kolejowego (TEN-T). Na stacji Dąbrowa Górnicza obowiązują ograniczenia prędkości do 60 – 70 km/h a na przejściu kat. E w obu torach ograniczenie wynosi 40 km/h.Zakres inwestycji obejmuje: na stacji Dąbrowa Górnicza: przebudowę układu torowego i zmianę geometrii torów, likwidację  oraz przebudowę rozjazdów, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także zabudowę urządzeń do strzeżenia przejścia na miejscu / przejście kategorii E /, wykonanie podjazdu na peron przystosowanego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, przebudowę urządzeń łączności, budowę nastawni kontenerowej, przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz modernizację i regulację sieci trakcyjnej z dostosowaniem jej do nowego układu torów w stacji na stacji Katowice: wymianę rozjazdów wraz z wymianą napędów,na stacji Będzin: zabudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Inwestycja umożliwi eliminację ograniczeń eksploatacyjnych i przywrócenie parametrów techniczno - eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej (przejazd przez stację Dąbrowa Górnicza z prędkością 100 km/h). Znacząco poprawi się również bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów oraz warunki pracy dyżurnych ruchu na skutek przeniesienia obsługi do nowej nastawni dysponującej. Zakończenie tych inwestycji przewiduje się do 30 listopada 2012 roku. Oferty można składać do dnia 07.03.2012r. do godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy, Sosnowiec, ul 3 Maja 16, pokój 1.18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03 2012r. o godz.12.30 / I piętro pokój 1.16 /.

Jacek Karniewski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie

Oddział Południowy