Powrót

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii kolejowej Przeworsk - Jarosław

21 stycznia 2011 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii kolejowej nr 91 Przeworsk – Jarosław w torze nr 2, w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap I odcinek Rzeszów – Jarosław”.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Przeworsk – Jarosław w torze nr 2, na długości prawie 9 km, wymianę trzech rozjazdów w stacji Przeworsk, budowę 2 peronów na przystanku osobowym Pełkinie oraz wymianę słupów trakcyjnych przy torze nr 1, na długości ponad 200 m.

Otwarcie ofert odbędzie się 3.03.2011 r.

 

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl