Powrót

Przetarg na rozbudowę obszaru Lokalnego Centrum Sterowania ruchem kolejowym

28 kwietnia 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
  1. LOT A - modernizacja układów torowych wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia i infrastrukturą przytorową na stacjach: Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy ze szlakiem Gdańsk Południowy – Gdańsk Główny, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz.
  2. LOT B -  modernizacja torów wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia i infrastrukturą przytorową na następujących szlakach; Pruszcz Gdański – Gdańsk Południowy (7 km), Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz (2,5 km), Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa (2,3 km) oraz modernizacja torów wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia na szlaku Gdańsk Oliwa – Sopot (150 m).
Realizacja prac na szlakach i stacjach obejmie:
  • ułożenie kabla światłowodowego
  • całkowitą wymianę sieci trakcyjnej
  • zamontowanie urządzenia do elektrycznego ogrzewania rozjazdów
  • budowę urządzeń ochrony akustycznej (ekrany).
Przeprowadzona będzie również modernizacja peronów wraz z ich wyposażeniem (wiaty, zejścia) oraz obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty kolejowe, przepusty, mury oporowe, przejścia podziemne dla pieszych). Modernizowane odcinki LCS Gdańsk będą równocześnie wyposażone w urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla ich potrzeb przebudowane zostaną budynki nastawni na stacjach Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy, Gdańsk Wrzeszcz. Modernizacja Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Gdańsku to kolejny etap przebudowy ponad 350 kilometrowej linii kolejowej E-65 łączącej Warszawę z Gdańskiem. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2012. Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”

Informacje dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl
tel. +48 58 721 92 07

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

 www.pois.gov.pl