Powrót

Przetarg na regeneracje szyn-wybór najkorzystniejszej oferty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że  w dniu 30 września 2009 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym  na „Wykonanie robót budowlanych polegających na regeneracji szyn, rozjazdów i skrzyżowań torów bezpośrednio w torach linii kolejowych metodą napawania łukowego w latach 2009 – 2011”. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: SZTOPKANEL Sp. z o.o.
ul. Gdańska 1
84-230 Rumia Cena oferty wynosi:
  • W odniesieniu do zamówienia częściowego – zadania nr 4 – 3 158 990,00 pln netto, 3 853 967, 80 pln brutto
  • W odniesieniu do zamówienia częściowego – zadania nr 6 – 4 208 800,00 pln netto, 5 134 736,00 pln brutto
Była to oferta najkorzystniejsza ze względu na kryterium: całkowita cena brutto oferty - spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dla zadania nr 4 i 6.
Oferty w niniejszym postępowaniu złożyło także 4 innych oferentów.