Powrót

Przetarg na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót polegających na zabudowie 40 liczników osi na Centralnej Magistrali Kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie ogłosił w dniu 4 czerwca 2010 r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót polegających na zabudowie 40 liczników osi na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii E 65 na odcinku Opoczno – przystanek odgałęźny Knapówka tor 1 i 2 wraz ze stacją Zawiercie”. Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń kontroli niezajętości torów na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice. Celem tej wymiany jest zapewnienie poprawnego działania urządzeń samoczynnej blokady liniowej na czynnym dla ruchu kolejowego torze szlakowym, w związku
z zamknięciem drugiego toru dla przebudowy obiektów inżynieryjnych. Pozwoli to na utrzymanie regularnego ruchu pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej podczas wykonywania robót. Ponadto spowoduje zmniejszenie awaryjności działania urządzeń blokady liniowej mającej wpływ
na regularność ruchu pociągów. Zadanie to jest kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu poprawę oferty dla pasażerów podróżujących Centralną Magistralą Kolejową. Inwestycja będzie finansowana ze środków  budżetu państwa. Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2010 r.   Informacje dla mediów; Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83,
ma.kwiatkowska@plk-sa.pl