Powrót

Przekazanie placu budowy pod wiadukty drogowe w pobliżu przystanku osobowego Kątne oraz wzdłuż drogi Świercze – Ostrzeniewo (Linia E 65)

Na zdjęciu widoczni od lewej: Jerzy Skowron, Leszek Sawicki, Maria Kowalska, Krzysztof Pietras

10 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Miasta Nasielska odbyło się przekazanie placu budowy pod wiadukty drogowe w pobliżu przystanku osobowego Kątne oraz wzdłuż drogi Świercze – Ostrzeniewo. W ramach tego kontraktu ( FS 2005/PL/16/PT/001 – 09  „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia na odcinku LCS Nasielsk – Budowa nowych wiaduktów – Likwidacja przejazdów w poziomie szyn) zostanie również wybudowana droga dojazdowa w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w okolicach miejscowości Ostrzeniewo. W spotkaniu, którego gospodarzem był Burmistrz Nasielska Edward Mucha uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Krzysztof Pietras i Ryszard Kuć, wykonawcy firmy Mostostal Warszawa S.A. reprezentowani przez Leszka Sawickiego i Jerzego Skowrona oraz przedstawiciele lokalnych samorządów
i zarządców dróg. „Władze gminy doskonale rozumieją jak ważne w przygotowaniu inwestycji jest szybkie i sprawne wydawanie decyzji administracyjnych. Głównie dzięki wsparciu i zaangażowaniu pracowników urzędu Gminy Nasielsk oraz osobistego zaangażowania Burmistrza Edwarda Muchy prace budowlane mogą się rozpocząć, a mieszkańcy wcześniej otrzymają nowe obiekty, które poprawią bezpieczeństwo
i komfort życia” – mówi Krzysztof Pietras.
Budowa wiaduktów jest elementem związanym z kompleksową modernizacją linii kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia, polegającą na przystosowaniu jej do poruszania się pociągów osobowych
z prędkością do 160 km/h. Realizacja tego celu wymaga oprócz kompleksowej wymiany torów, podtorza i budowy nowej sieci trakcyjnej także budowy lub modernizacji licznych obiektów inżynieryjnych takich jak mosty, tunele, wiadukty. W okolicach Nasielska zaplanowano łącznie budowę 6 wiaduktów i 3 dróg objazdowych.