Powrót

Przebieg linii dużych prędkości - RELACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

•    Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
•    Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Łasku
•    Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Sieradzu
•    Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Zduńskiej Woli
•    Urzędu Gminy i Miasta w Warcie
•    PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości
•    PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
•    PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi

Spotkanie dotyczyło przebiegu linii dużej prędkości przez zachodnią część województwa łódzkiego
i możliwej lokalizacji stacji regionalnej kolei dużych prędkości. Jednym z etapów prowadzonego obecnie studium wykonalności budowy linii dużych prędkości w Polsce jest wytyczenie trasy w terenie. Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja przebiegu linii Y na terenie powiatu sieradzkiego, zduńsko-wolskiego i powiatów sąsiadujących. Z założeń realizowanego studium wynika, że linia KDP może obsłużyć region Sieradza, Zduńskiej Woli, Warty i Szadka zamieszkiwany przez ponad 100 tys. osób. Dworzec kolei dużych prędkości mógłby być zlokalizowany w dogodnej odległości od każdej
z tych miejscowości, co pozwoliłoby na skomunikowanie i umożliwienie szybkiego dojazdu transportem publicznym lub prywatnym. Inwestycja taka związana byłaby z utworzeniem nowego węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w odległości ok. 55 km od Łodzi.

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych gmin, powiatów i miast zaprezentowali propozycje lokalizacji stacji regionalnej. Wicemarszałek województwa łódzkiego Witold Stępień zauważył: Planowana stacja kolei dużych prędkość stanie się oknem na świat dla województwa łódzkiego. Budowa tej stacji jest szansą dla naszego regionu i będzie wynikiem osiągniętego kompromisu
w sprawie lokalizacji. Obecny na spotkaniu Senator RP Marek Trzciński zwrócił uwagę, że istotne jest skomunikowanie kolei dużych prędkości z planowaną trasą szybkiego ruchu S8, jednocześnie stwierdził: decyzja o lokalizacji powinna być podjęta przez profesjonalistów,  argumenty merytoryczne są najważniejsze.

Na zakończenie dyrektor Jan Raczyński poinformował o oczekiwaniu do dnia 30 listopada 2010 r. na oficjalne stanowisko uczestników konsultacji.

 

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +4822 473 2442

 

www.pois.gov.pl