Powrót

Projekt: "Zintegrowany System Transportu w aglomeracji Krakowskiej" - podpisanie porozumienia

Po podpisaniu Porozumienia, odbyła się krótka konferencja prasowa, w której udział wzięli:
 • Pan Roman Ciepiela  -Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 • Pan Artur Kozioł  - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
 • Pan Jacek Zadęcki - Dyrektor PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Małopolskiego Zakładu  Przewozów Regionalnych w Krakowie,
 • Pan Włodzimierz Żmuda - Naczelny Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Krakowie.
Liderem Projektu Zintegrowany System Transportu w aglomeracji krakowskiej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a Partnerami są PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Krakowie oraz Gmina Wieliczka. Celem Projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu przewozu osób w aglomeracji krakowskiej, poprzez integrację różnych gałęzi transportu, dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi uczestników EURO 2012.  W ramach Projektu planowana jest:
 • Przebudowa i modernizacja Stacji Kraków Główny ( pod kątem przyjęcia podróżnych
  na EURO 2012 ), łącznie z warstwami ochronnymi stropu dworca podziemnego.
 • Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka.
 • Budowa parkingów Park&Ride w Wieliczce oraz w Wieliczce Rynek.
 • Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka – Kraków Łagiewniki – Kraków Swoszowice – wybranych elementów infrastruktury kolejowej.
 • Organizacja węzłów przesiadkowych w rejonie przystanków: Kraków Główny, Wieliczka, Wieliczka Rynek.
 • Budowa i zakup systemu dystrybucji i identyfikacji biletów.
 • Budowa systemu monitoringu na stacjach i przystankach (Kraków Główny, Kraków Łagiewniki, Wieliczka Rynek, Wieliczka).
 • Budowa i zakup systemu informacji dla podróżnych na stacjach i przystankach (Kraków Główny, Kraków Łagiewniki, Wieliczka Rynek, Wieliczka).
Koszt Projektu szacowany jest na ok. 190 mln zł.