Powrót

Projekt szkoleniowy

Rozwój kadr Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na szkolenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Szkolenia kadry menedżerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. Jest to największy w Polsce - pod względem wartości i liczby uczestników - projekt szkoleniowy zamknięty tj. dedykowany w całości jednej firmie.
Kwota dotacji wynosi 4 645 321,16 zł
Wyniki otwartego konkursu ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 11 lipca 2005r. - dofinansowanie otrzymały 163 projekty na 1410 złożonych. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest na stronach PARP: http://www.parp.gov.pl/efs1.htmlEuropejski Fundusz Społeczny (EFS) EFS jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dedykowanym na rozwój pracowników, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej informacji dostępnych na stronie: www.efs.gov.plZakres projektu Projekt adresowany jest do 1184 osób – kadry kierowniczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Każda z osób będzie uczestniczyła w 4 rodzajach szkoleń podzielonych na moduły: Moduł I - Szkolenia realizowane w formie strategicznych gier symulacyjnych zapewniające rozumienie mechanizmów ekonomicznych działania przedsiębiorstwa: - Naczelna Kadra Kierownicza - Decision Base™ – Rozwój orientacji biznesowej (2 dni), - pozostali uczestnicy - Apples&Oranges™ – Logika biznesu (1 dzień) Moduły II, III i IV – szkolenia prowadzone w systemie blended learning dotyczą „miękkich” umiejętności menedżerskich: - Style zarządzania podległym zespołem (2 dni) - Sztuka budowania efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenie spotkań (2 dni) - Negocjacje biznesowe (2 dni) Wszystkie szkolenia zostaną uzupełnione szkoleniami e-learningowymi, które będą dostępne w internecie, intranecie oraz w postaci materiałów szkoleniowych (CD). Lokalizacja szkoleń:
  • Gdańsk
  • Szczecin
  • Warszawa
  • Poznań
  • Lublin
  • Wrocław
  • Katowice
  • Kraków
Podpisanie umowy na realizację projektu 20 lipca 2005r. w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a House of Skills na realizację projektu „Szkolenia kadry menedżerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.