Powrót

"Prof. Antoni Xiężopolski, animator polskiego kolejnictwa" - wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej

Wystawa poświęcona jest postaci Profesora Antoniego Xiężopolskiego wybitnego polskiego konstruktora taboru kolejowego, jednego z twórców polskiej szkoły lokomotyw, organizatora polskiego przemysłu taboru kolejowego.
W 1921 roku został On powołany na stanowisko profesora budowy lokomotyw gdzie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej zorganizował Katedrę Budowy Lokomotyw. Katedra ta była jednostką, z której wykształcił się Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

Obiekty prezentowane na wystawie dają szeroki wgląd w dzieje polskiego kolejnictwa i przemysłu taboru kolejowego. Ukazują również wkład Katedry Budowy Lokomotyw PW w rozwój polskiego kolejnictwa. Wśród przedstawionych zabytków znajdują się, unikatowe dokumenty oraz fotografie, po raz pierwszy przedstawione szerszej publiczności. Ponadto zaprezentowane będą zabytkowe urządzenia i przyrządy związane z techniką kolejową, kolekcja historycznych tabliczek fabrycznych, inwentarzowych i kotłowych taboru kolejowego, kolejowe instrukcje i przepisy służbowe, historyczna literatura techniczna z zakresu kolejnictwa, zabytkowe lampy naftowe i karbidowe, parowy dzwon sygnałowy Pruskich Kolei Państwowych z końca XIX w. firmy Robert Latowski Breslau, narzędzia do nitowania kotłów parowozowych firmy Bohlmer z lat trzydziestych, kolekcja inspektorskich manometrów kontrolnych (wykorzystywanych przez inspektorów Kolejowego Dozoru Technicznego), zamek zwrotnicowy z końca XIX wieku firmy Karl Henke, przyrząd do regulacji przeciwkorby w zestawach kołowych parowozów, zabytkowa dokumentacja konstrukcyjna taboru kolejowego oraz plany linii i stacji kolejowych.

Na cały zbiór obiektów omawianej wystawy złożą się zabytki pochodzące z kolekcji: dr. Zbigniewa Tucholskiego, prof. dr. hab. Mirosława Nadera, Ewy Wojciechowskiej, Andrzeja Ziółkowskiego, mgr. inż. Janusza Kostro.


Wystawa zostanie otwarta w Muzeum Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 2010 r. o godz. 11. Serdecznie zapraszamy !