Powrót

Prace PLK skrócą przejazd z Rzeszowa do Jasła

Od  kwietnia br. kontynuowane są prace inwestycyjne na torach między Przybówką  a Jasłem oraz w Czudcu na  linii kolejowej Rzeszów – Jasło. Obejmą między innymi 30 obiektów inżynieryjnych oraz 19 przejazdów kolejowo-drogowych. 

W wyniku dotychczasowych prac rewitalizacyjnych na linii Rzeszów – Jasło, 12 stacji i przystanków zyskało już nowe, bardziej przyjazne dla podróżnych perony, m.in. Rzeszów Staroniwa, Boguchwała, Czudec, Strzyżów n/Wisłokiem, Dobrzechów, Frysztak, Przybówka, Zaborów, Kalembina.

Do zmienionego układu torowego dopasowane zostały nowe urządzenia, usprawniające prowadzenie ruchu na podkarpackiej linii. Poziom bezpieczeństwa jest wyższy na 58 przejazdach kolejowo-drogowych m.in. Rzeszowie, Babicy, Żarnowej oraz na 24 obiektach inżynieryjnych - wiadukcie, mostach i przepustach.

Rewitalizacja linii kolejowej Rzeszów – Jasło przywraca sprawność techniczną wyeksploatowanej infrastruktury, podnosi poziom bezpieczeństwa oraz umożliwi szybsze kursowanie pociągów pasażerskich. Czas przejazdu z Rzeszowa do Jasła będzie krótszy o około 35 minut. 

Inwestycje na linii kolejowej Rzeszów – Jasło, realizowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach projektów pn.: 

- „Poprawa dostępności linii kolejowej, poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 2013”. Całkowita wartość projektu 161 989 334,93 PLN brutto. – projekt zakończył się w 2013 r.

- „Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 18,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.Całkowita wartość projektu wynosi 52 473 904,54 PLN. – projekt zakończy się w 2014 r.  

Projekty te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura Techniczna”.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zespół Prasowy
tel.12/393-54-00
e-mail: dorota.szalacha@plk-sa.pl