Powrót

Prace modernizacyjne odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia nabierają tempa

Większy komfort dla pasażerów

Na stacji Jaworzno Szczakowa trwają prace związane z przebudową peronów (nr 2 i nr 3) i obiektów inżynieryjnych. Perony zostaną podwyższone, co znacznie ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z  pociągów oraz będą  dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dojście na perony zapewni  przejście pod torami, które obecnie jest w przebudowie. Przejście zostanie  wyposażone w 2 windy (od strony miasta i na peron 2). Ponadto na peronach zostaną zamontowane nowe 200 m wiaty, ławki, gabloty informacyjne. Będzie nowe nagłośnienie i wizualna informacja dla podróżnych. Stacja w Jaworznie Szczakowej  oraz przystanki osobowe w Jaworznie Ciężkowicach i Balinie będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.


Nowe i przebudowywane obiekty inżynieryjne

Na stacji trwają prace związane z rozbudową nastawni, gdzie powstanie Lokalne Centrum Sterowania. Na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia kontynuowane są  prace przy budowie wiaduktów drogowych w ciągu ul. Bukowskiej i Mroczka w Jaworznie oraz w Balinie. Zastąpią one przejazdy kolejowo - drogowe.

Na stacji Jaworzno Ciężkowice rozpoczęto prace przy budowie przejścia pod torami a na przystanku osobowym Balin kładki dla pieszych. Prace na tym odcinku obejmują 33 obiekty inżynieryjne, w tym 5 przepustów ekologicznych tworzących system przejść dla mniejszych zwierząt.

Intensywne prace na projekcie trwają od czerwca 2017 r. między stacjami Jaworzno Szczakowa – Trzebinia.


Szybsza i sprawniejsza podróż do Krakowa

Efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie poprawa komfortu i bezpieczeństwa obsługi podróżnych na stacji Jaworzno Szczakowa oraz na przystankach osobowych w Jaworznie Ciężkowicach i w Balinie.

Zwiększy się także przepustowość linii a dostosowanie jej do prędkości 160 km/h znacznie skróci czas przejazdu na trasie Katowice  - Kraków. Zakończenie prac na odcinku Jaworzno Szczakowa - Trzebinia  planowane jest w I kwartale 2019 r. Koszt modernizacji odcinka to 296 milionów złotych.

Na linii Katowice – Kraków zakończenie wszystkich prac planowane jest w czerwcu 2020 r. Wówczas najszybsze pociągi pokonają trasę w ok. 1 godzinę. Wartość projektu Katowice - Kraków to ok. 2,3 mld złotych. Projekt na linii E30 Katowice – Kraków realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

Inwestycjamiędzy stacjami  Jaworzno Szczakowa – Trzebinia w liczbach:
  • 15 km linii kolejowej,
  • 1 stacja i 2 przystanki osobowe, 
  • 4 nowe perony,
  • 2 przebudowane  perony
  • 33 obiekty inżynieryjne,
  • 2 zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe,
  • 6 zlikwidowanych przejazdów kolejowo – drogowych.

,,Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”

Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 192