Powrót

Powstanie sieciowy rozkład jazdy w formacie PDF

W zakończonej 14 lutego br. ankiecie, blisko 90% z prawie 5 tysięcy respondentów zadeklarowało korzystanie z sieciowego rozkładu jazdy dostępnego w wersji PDF. Podobna, choć nieco mniejsza część – ponad 81 %, wyraziła chęć korzystania z takich informacji za pomocą urządzeń mobilnych.   
Analiza wyników badania oraz ocena możliwości technicznych dały podstawę do rozpoczęcia prac nad budową aplikacji dzięki której Sieciowy Rozkład jazdy Pociągów obowiązujący od grudnia 2013 roku będzie dostępny w Internecie w formacie PDF z możliwością wydruku. Bieżąca aktualizacja sieciowego rozkładu jazdy wymaga także ścisłej współpracy z przewoźnikami kolejowymi. Stąd propozycja opracowania nowej usługi została omówiona na spotkaniu Rady Przewoźników zyskując pełne poparcie i deklarację współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na etapie jej tworzenia i aktualizacji. 

Przypominamy wyniki ankiety:

Czy uważasz, że rozkład jazdy w ogólnodostępnych wyszukiwarkach jest wystarczający i nie potrzeba go udostępniać w formacie pdf?
Tak18,27%
Nie 81,73%

Czy kupiłbyś/kupiłabyś książkowy sieciowy rozkład jazdy, gdyby został wydany?
Tak 56,78%
Nie 43,22%

Czy korzystałbyś/ korzystałabyś z elektronicznego sieciowego rozkładu jazdy na urządzeniu mobilnym?
Tak 81,43%
Nie 18,57%

Czy uważasz, że sieciowy rozkład jazdy powinien być przygotowywany w wersji elektronicznej dostępnej 
w formacie pdf przez Internet?
Tak 89,22%
Nie 10,78%

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
r.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02