Powrót

Powstanie nowa dokumentacja na CMK

27 kwietnia 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnych na linii numer 4 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie tor 1 i 2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z konsorcjum w składzie; Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A., FotoGIS D.M.C. Aneta Żerkowska, Geotim S.C. Krzeszowska Maria, Krzeszowski Tomasz, Nieboj Przemysławna „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów przedprojektowych i projektowych dla przygotowania i przeprowadzenia modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku linii nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie łącznie ze stacjami. W ramach umowy zostaną przygotowane m.in.: pozioma osnowa geodezyjna GPS, osnowa wysokościowa, wykaz działek ewidencyjnych, mapy do celów projektowych (obszar kolejowy) kilometracja z pikietażem linii kolejowej, zdjęcia lotnicze, ortofotomapa, profile podłużne oraz przekroje poprzeczne, numeryczna mapa sytuacyjno- wysokościowa 3D do celów projektowych dla obszaru kolejowego wraz z pasem 30 metrów po obu stronach obszaru kolejowego. Wykonawca zobowiązał się do realizacji zadania w okresie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy. Centralna Magistrala Kolejowa, wybudowana w latach 1971 – 1977, jest jednym z najważniejszych korytarzy kolejowych w Polsce o długości ponad 220 km. Od ponad 33 lat popularna CMK służy jako szybkie połączenie kolejowe Warszawy ze Śląskiem.

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47