Powrót

Powrót sieciowego rozkładu jazdy. Kolejne ułatwienia dla podróżnych

Forma rozkładu i jego dostępność przez internet, a jednocześnie zachowanie tradycyjnego schematu rozkładu sieciowego, pozwala uzyskać pełen zakres informacji o kursujących na poszczególnych trasach pociągach. Zainteresowani znajdą w nim również szczegółowe dane dotyczące pociągu, np: klasy wagonów, możliwości przewozu rowerów, dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich, czyli informacje handlowe wprowadzane przez przewoźników kolejowych. Mając na uwadze podróżnych dojeżdżających codziennie do pracy w ruchu aglomeracyjnym, dodano do SRJ także tablice dedykowane dla tych właśnie pasażerów.
W przypadku pociągu kursującego na dłuższej trasie niż relacja podana na wybranej stronie SRJ, można uzyskać informacje o godzinie wyjazdu ze stacji początkowej oraz przyjazdu na końcową. W najbliższym czasie dane zostaną uzupełnione o wagony w tzw. relacjach bezpośrednich. 
Sieciowy rozkład jazdy będzie aktualizowany raz w tygodniu, analogicznie do plakatów dla poszczególnych stacji. Takie rozwiązanie pozwoli ująć np. zmiany kursowania (odwołania) pociągów, które zgodnie z przepisami mogą wprowadzać przewoźnicy. 
Wybrane, lub wszystkie strony rozkładu można będzie wydrukować według własnych potrzeb. Zainteresowani posiadaniem kompletnego sieciowego rozkładu jazdy będą mogli wybrać taką opcję i w prosty sposób całość SRJ pobrać lub wydrukować.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na początku tego roku zdecydowały o przygotowaniu aplikacji umożliwiającej wydrukowanie z internetu sieciowego rozkładu jazdy w formacie PDF. Na decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia wpływ miała także przeprowadzona 14 lutego br. ankieta. Wówczas blisko 90% z prawie 5 tysięcy respondentów zadeklarowało chęć korzystania z sieciowego rozkładu jazdy dostępnego w wersji PDF. Podobna, choć nieco mniejsza część – ponad 81 %, wyraziła chęć korzystania z takich informacji za pomocą urządzeń mobilnych.
Dostępność informacji o kursowaniu pociągów znacznie się powiększyła i zaktualizowała. Obecnie można wybrać dowolną, w zależności od sytuacji, najwygodniejszą formę danych. Rozkład widnieje nie tylko w gablocie, ale jest dostępny w internecie. Na stronie www.plk-sa.pl w zakładce „Portal pasażera” można wyszukiwać konkretnych połączeń, przeglądać rozkład jazdy w formie tabel dla każdej miejscowości, wydrukować plakaty. Informacja nt. zmiany lub korekty rozkładu dostępna jest z zawsze 21 dniowym wyprzedzeniem.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od grudnia br. przejmą także informację pasażerską - wygłaszanie komunikatów i prezentację wizualną na stacjach i dworcach. Zrozumiałe i sprawnie wygłaszane komunikaty ułatwią obsługę podróżnych. 
Wszelkie uwagi związane z działaniem i funkcjonalnością SRJ można przesyłać mailem korzystając z opcji kontakt, formularz kontaktowy. Będą one starannie analizowane, pod względem doskonalenia SRJ.

Informacje dla mediów: 
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900