Powrót

Postępowanie przetargowe: modernizacja stacji Wrocław Główny

PKP Polskie Linie Kolejowe informuje, że w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na:
 
"Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na modernizację układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. (z wyjątkiem peronów, wiat peronowych i przejść tunelowych) na stacji Wrocław Główny w ramach projektu FS 2004/PL/16/C/PT/005 "Modernizacja linii kolejowej E 59, odcinek Wrocław -Poznań (etap I)" 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 491.511,70 euro brutto (402.878,44 euro netto)
 
Termin wykonania zamówienia: 23 tygodnie od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
 
 W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
 
 1. ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182; 02-670 Warszawa
kwota: 168.523,03 euro netto (podatek VAT: 37.075,07), 205.598,10 euro brutto

 2. Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń "BPK Katowice Sp. z o.o.", ul. Wolnego 12; 40-857 Katowice
kwota: 229.158,06 euro netto (podatek VAT: 50.414,77 euro), 279.572,83 euro brutto,

 3. Konsorcjum firm: SENER Sp z o.o., ul. Marszałkowska 76; 00-517 Warszawa (Lider); SENSR INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.; Avenida de Zugazarte 56, 48930 Las Arenas, Vizcaya, Hiszpania; Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Kolejowego "KOLPROJEKT" Sp. z o.o. ul. Boremlowska 40A, 04-338 Warszawa
kwota: 245.400,00 euro netto (podatek VAT 53.988,00 euro), 299.395,00 euro brutto