Powrót

Porozumienie PLK i Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla rozwoju kolei

Dzisiaj (25.11.2016 r.) w Olsztynie podpisana została umowa o współpracy między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a samorządem województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie linii kolejowej Braniewo – Gutkowo. Porozumienie usprawni proces pozyskiwania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Infrastruktura transportowa, drogowa i kolejowa, jest niezwykle istotna w regionie tak rozległym jak Warmia i Mazury. Jej jakość podnosi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców regionu i gości. Ma także bezpośredni wpływ na rynek pracy oraz na nasz rozwój gospodarczy i turystyczny. W regionalnym programie przeznaczyliśmy na ten cel blisko 800 mln zł. To kolejne środki do zainwestowania w ramach nowego regionalnego programu, co dowodzi, że jego realizacja istotnie przyspiesza – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 

W poprzedniej perspektywie modernizacja kolei objęła linię na obrzeżach województwa. Obecnie znacząco poprawią się podróże koleją w regionie. Mieszkańcy Warmii i Mazur będą mogli korzystać z krótszych podróży m.in. z Olsztyna do Ełku, Korsz, Braniewa i Działdowa.
- Realizacja projektu, wpisuje się w rozwój i usprawnienie sieci kolejowej na terenie Warmii i Mazur. Po wykonaniu prac będzie lepsza podróż z Gutkowa do Braniewa i sprawniejszy dojazd do granicy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w najbliższych latach zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym planują 7 projektów o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł. Na liście podstawowej jest 5 projektów za ponad 1,5 mld zł – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W 2019 roku PLK planują rozpoczęcie prac na prawie 90 km odcinku linii łączącej Gutkowo z granicą państwa. Przebudowa skróci podróż trwającą obecnie z 1h 50 min o 30 minut i zapewni szybki i sprawny przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h oraz ułatwi przejazd pociągów towarowych.
PLK planują także przebudowę peronów na stacjach i przystankach. Będą wygodniejsze i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowanych będzie 190 obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów i przepustów. Na 50 przejazdach kolejowo-drogowych wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Zlikwidowane zostaną też punktowe ograniczenia prędkości Projekt przebudowy linii Gutkowo – Braniewo został wpisany do Krajowego Programu Kolejowego. Szacowany koszt prac to 231 mln zł, dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa) wyniesie 44 mln euro.

Obecnie opracowywane jest studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac. Planowana realizacja prac w latach 2019 – 2020.

Krajowy Program Kolejowy,
Projekty na liście podstawowej:
Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją (POIiŚ)
Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn (PO PW)
Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno (PO PW)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo (RPO)
Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom. – Iława – Olsztyn – Korsze (śr. krajowe) Lista rezerwowa Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (gr. państwa) (CEF)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo (RPO) Podstawowe efekty prac - skrócenie czasu przejazdu:
• w relacji Korsze – Ełk o ok. 32 min z 1h 36 min do ok. 1h 04 min;
• w relacji Olsztyn – Korsze o ok. 5 min z obecnych 48 min do ok. 43 min;
• w relacji Olsztyn - Korsze – Ełk o ok. 37 min z 2h 24 min do ok. 1h 47 min;
• w relacji Działdowo – Olsztyn o ok. 16 min z 1h 17 min do ok. 1h 01 min;
• w relacji Warszawa Centr.– Olsztyn Główny o ok. 16 min z 2h 28 min do ok. 2h 12 min;
• w relacji Iława – Olsztyn o ok. 6 min z obecnych 50 min do ok. 44 min;
• w relacji Szczytno – Ełk o ok. 1h 22 min z 2h 54 min do ok. 1h 32 min;
• w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk o ok. 1h 22 min z 3h 33 min do ok. 2h 11 min;
• w relacji Gutkowo – Braniewo: obecny czas jazdy: 1h 49 min; docelowy czas jazdy przy maksymalnej prędkości 120 km/h: ok 1h 18 min;
• w relacji Białystok – Ełk – Suwałki do ok. 1h 29 min.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
 48 694 480 239